Diploma d'especialització (postgrau)

Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Reanimació

6a Edició
Codi: 23S021
Tipologia: Diploma d'especialització (postgrau)
Idioma: català
Data d'inici: 04/10/2023
Data darrera sessió presencial: 05/06/2024
Data de finalització: 05/06/2024
35 ECTS / 210 hores
( presencials: 83 / videoconferència: 127) + treball autònom en funció dels ECTS
Horari:

Dimecres, de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h
Pràctiques clíniques: del 10 de gener al 31 de maig de 2024

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència: No
Gravació de classes: No
Lloc de realització: Per videoconferència amb la plataforma ZOOM i a l'Hospital Josep Trueta (les classes presencials)
Places: 20

Raons per fer el curs

Mòdul teòric:

 • Per a un graduat o diplomat en Infermeria es fa difícil, per la seva especificitat, treballar en una àrea quirúrgica sense haver fet un reciclatge previ intens, ja que els processos quirúrgics i anestèsics que s’hi duen a terme són molt complexos.Per assolir el nivell d’expertesa necessari per al desenvolupament normalitzat de l’activitat quirúrgica calen coneixements i habilitats que s'adquireixen sovint a través de l'autoaprenentatge intens. Això requereix la implicació dels professionals experts que treballen a l’àrea quirúrgica per tal de poder adquirir i/o reforçar els continguts que no es proporcionen en la formació acadèmica de base.
 • A la demarcació de Girona no hi ha cap oferta formativa en aquest àmbit, i els graduats o diplomats que volen orientar el seu camp professional a l’àrea quirúrgica han de cercar la formació fora del territori.
 • L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta és un centre docent col·laborador de la Universitat de Girona que té conveni de pràctiques amb altres universitats de Barcelona que imparteixen formació en l'àrea quirúrgica i l'esterilització; això permet als estudiants que viuen a Girona poder fer pràctiques a l’àrea quirúrgica de l’hospital en comptes de fer-la en hospitals de l’àrea metropolitana de Barcelona. L'hospital Trueta té, doncs, una important expertesa docent, i la seva condició d’hospital de referència li permet oferir pràctiques de diferents especialitats quirúrgiques de molta complexitat com cirurgia cardíaca o transplantaments d’òrgans, aspectes que el fan extremadament atractiu per a la formació pràctica en l’àrea quirúrgica de la mateixa manera que l’Hospital de Santa Caterina del Parc hospitalari Martí i Julià.
 • La demanda continuada d'estudiants de grau i diplomats en Infermeria que tinguin formació de postgrau quirúrgic per part de les organitzacions sanitàries.

Mòdul Pràctic:

 • Projecció a la pràctica dels coneixements i de les habilitats en infermeria quirúrgica i anestèsia en les diferents àrees quirúrgiques.
 • Adquirir les competències necessàries per treballar en les àrees quirúrgiques de les institucions sanitàries.

Pràctiques externes

L’avaluació observacional de la competència en les pràctiques clíniques del mòdul II es realitzarà mitjançant un seguiment formatiu per part de la tutora/infermera quirúrgica i s’avaluaran les competències d’habilitats, actituds i treball en equip. Representa un 35% de la nota final i l’estudiant ha de realitzar la totalitat de les hores de pràctiques per poder ser avaluat.

A qui s'adreça

 • A titulats universitaris en Infermeria interessats en exercir professionalment en l'àrea quirúrgica.

Requisits d'admissió

 • Estar en possessió del títol d’ajudant tècnic sanitari*, diplomat en Infermeria o graduat en Infermeria.
 • S'estudiaran els casos d'estudiants procedents d'altres titulacions de Ciències de la Salut per si els cal cursar complements de formació.

*NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Presentació

L'evolució de la cirurgia, l’anestèsia i la reanimació, juntament amb la implementació de noves tecnologies, fan de l'àrea quirúrgica un àmbit d'alta complexitat. La tendència dels hospitals a transformar-se en centres bàsicament quirúrgics davant l’augment de patologies que requereixen aquest tractament, fa necessària una formació de postgrau que permeti l'adquisició de la competència requerida per aquesta àrea d’especialització. En aquest entorn, els professionals de la infermeria han de respondre a aquesta nova realitat amb una formació sòlida, específica i continuada per desenvolupar amb competència les tasques d'aquesta àrea.
Aquest programa de postgrau pretén proporcionar les competències necessàries per exercir professionalment en l'àmbit de la infermeria perioperatòria.

Objectius

 • Adquirir competència bàsica i específica en l’àmbit de les cures de la infermeria perioperatòria, mitjançant la incorporació de coneixements, habilitats i actituds per donar una atenció integral, segura i de qualitat a la persona afectada per un procés quirúrgic i sotmesa a una anestèsia.
 • Millorar les competències genèriques i específiques per tenir cura experta de les persones que se sotmeten a un procés quirúrgic aprofundint en les diferents especialitats quirúrgiques i les noves tecnologies.
 • Proveir les organitzacions sanitàries de professionals infermers amb una excel·lent competència professional en l’àrea quirúrgica.

Mòdul teòric:

 • Conèixer l’estructura, el funcionament i l’organització del treball d’infermeria de l’àrea quirúrgica.
 • Conèixer el funcionament de l'utillatge general i el material propi de cada especialitat quirúrgica.
 • Identificar les funcions pròpies, delegades i de col·laboració del professional d’infermeria en l’àrea quirúrgica.
 • Integrar-se en l’equip multidisciplinari.
 • Planificar, coordinar, aplicar i avaluar el procés de cures d'infermeria integral i individualitzada de persones en procés perioperatori.
 • Desenvolupar el paper de la infermeria quirúrgica basat en el compromís ètic, la responsabilitat i la recerca de la qualitat.
 • Identificar els diferents tipus d’instrumental quirúrgic per especialitats.
 • Capacitar per a la instrumentació específica per especialitats.
 • Integrar-se en l'equip multidisciplinari de l'àrea quirúrgica i reconèixer la importància que hi té el rol infermer.
 • Demostrar l'aplicació del raonament lògic en la presa de decisions professionals.
 • Iniciar processos d'autoaprenentatge per cobrir noves necessitats formatives derivades de la pràctica professional.

Mòdul pràctic

 • Adquirir habilitats pràctiques en els procediments més habituals de les diferents àrees de la unitat: quiròfan, reanimació i esterilització.
 • Adquirir habilitats pràctiques de comunicació i ús de les TIC.

Sortides professionals

Al finalitzar el postgrau, l'estudiant haurà assolit les competències necessàries per treballar com a infermer/a d'àrea quirúrgica en qualsevol dels següents àmbits professionals:

 • Infermers/es circulants de diferents especialitats
 • Infermers/es instrumentistes de diferents especialitats
 • Infermers/es d’àrees d'anestèsia i recuperació de després de l'anestèsia
 • Infermers/es de centrals d'esterilització
 • Responsables i coordinadors d'àrees quirúrgiques

Entitats col·laboradores

 • Trueta
  Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

També et pot interessar

Màster

Fisioteràpia Vestibular i Funció de l’Equilibri

Edició: 2a Edició | Lloc: Escola Universitària de la Salut i l'Esport - EUSES (Salt - Girona) | Idioma: Espanyol (traducció simultània dels ponents internacionals) |Data d’inici: 20/10/2023
Preu: 4.750 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Diploma d'especialització (postgrau)

Intervenció en Pèrdua, Dol i Crisi

Edició: 5a Edició | Lloc: Presencial al Balneari Vichy Catalán (Caldes de Malavella). | Idioma: Català |Data d’inici: 06/10/2023
Preu: 1.595 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Curs d'estiu

Introducció a la Programació Neurolingüística. Aprendre com Funcionem per Enfocar-nos Millor cap a on Volem Anar

Edició: 6a Edició | Lloc: Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Aula 2 | Idioma: Català |Data d’inici: 29/06/2023
Preu: 115 €
Matrícula tancada
Etiquetes: SalutInfermeria
Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

2.900 €
Veure descomptes

Calendari

eventis