×

Màster de Formació Permanent en
Escriptura Literària i Creativa

1a Edició

Pla d'estudis Desplegar temari

 • 2. El tema: què passa en els llibres?
  6 ECTS

  2.1. Les novel·les no expliquen històries

  2.2. El tema

  2.3. Qui ens llegeix? Perspectiva i prejudicis

  2.4. La creació d’un món amb sentit

  2.5. La llavor del text: l’àlbum dels sentits

  2.6. Com funciona la lectura?

  2.7. On soc jo aquí?

 • 3. El text: qui escriu?
  9 ECTS

  3.1. L’emoció i la literatura

  3.2. L’emoció, la sensació i els sentiments

  3. 3. La documentació: investigació prèvia

  3.4. La història i els personatges

  3.5. Operació TALP: La lògica de la història i dels personatges

  3.6. Prova d’escriptura. Els inicis i l’escriptura frenada

  3.7. Lectura entre alumnes

  3.8. Lectura final: edició i comencem!

 • 5. Literatura: espai i temps
  5 ECTS

  5.1. Narratiu i literari

  5.2. L’espai no està fet d’escenaris

  5.3. Un temps són tots els temps

  5.4. En una novel·la el que hi passa som nosaltres

  5.5. Lectura de la mestra: l'entrega corregida

  5.6. Llegir-nos per escriure’ns

 • Treball final de Màster
  9 ECTS

  Entrega del treball final de màster: el llibre acabat. Pot ser en català o en castellà, tot i que la llengua vehicular del màster sigui únicament el català (excepte unes poques sessions impartides per mestres convidades).

  El treball final pot ser la presentació d’una novel·la, una crònica literària, un llibre de viatges, una biografia novel·lada, autoficció o assaig sobre literatura.

  Data màxima d’entrega final: 25 d’agost.

  Data de qualificacions finals: 25 d’octubre

Titulació

Màster de Formació Permanent en Escriptura Literària i Creativa per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència entregat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis