×

Màster de Formació Permanent en
Escriptura Literària i Creativa

1a Edició

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Cal un d'aquests tres requisits:

- Titulació Universitària.
- Experiència demostrable en Humanitats, Creació, Filosofia o el Món Editorial.
- Tenir molta curiositat literària i interessades a aprendre, encara que els seus estudis previs no tinguin a veure amb la literatura.

Entrevista prèvia a càrrec de la direcció i coordinació del Màster.

NOTA: Els i les estudiants sense titulació universitària rebran un certificat d’assistència al Màster, expedit per la Fundació UdG Innovació i Formació.

MATRÍCULA

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web de la Fundació UdG.

Preinscripció: a partir del 3 de juny i fins a un mes abans de l'inici del curs.
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 1.200€ que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
–Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).
–Una carta d'intencions de no més de dues  pàgines (lletra Geòrgia, mida 12, a espai i mig)

Consulta aquí com hauràs de presentar la titulació universitària.

Important:
Aquesta documentació s'ha de presentar com a màxim vint dies abans de l'inici de l'activitat.

eventis