Preguntes Freqüents sobre títols i certificats

Quina diferència hi ha entre un títol oficial i un títol propi?

Màster oficial:

La seva finalitat és que l’estudiant adquireixi una formació avançada, orientada a l’especialització acadèmica o professional, i també promoure la iniciació en tasques investigadores. Té caràcter oficial, amb validesa en tot el territori nacional, efectes acadèmics plens i permet l’accés a un doctorat.

Màster propi:

Ensenyaments específics de caire professionalitzador que la Universitat estableix fent ús de la seva autonomia, complementant així l'oferta formativa. Satisfà aquelles necessitats formatives puntuals i d’actualització que la societat i el mercat de treball demanen.

La normativa vigent a l’Estat espanyol no permet que els crèdits obtinguts en un màster propi comptabilitzin en l’accés a un doctorat.

Quina és la titulació que obtindré quan superi els meus estudis?

He realitzat un màster o diploma i no sé què he de fer per tramitar el meu títol.

Un cop finalitzat el curs que estiguis fent, i tan bon punt la FUdGIF tingui la teva avaluació, rebràs una notificació informativa dels passos que hauràs de seguir per sol·licitar el títol.

No hi ha una data límit per realitzar el tràmit; no obstant això, has de tenir en compte que les taxes d’expedició del títol poden variar anualment.

Quin és el preu de les taxes per tramitar el títol propi de la UdG?

Màsters: 185,40 Euros
Diploma d'especialització: 185,40 Euros
Diploma d'expert: 92,70 Euros

Aquests preus varien anualment. El preu actual està establert per la UdG. Més informació a Taxes UdG

Ja he tramitat el títol propi de la UdG i m’han avisat que està disponible. On he d’anar?

Has d’anar a l’Edifici CIAE del Campus de Montilivi de la UdG.  Més informació a CIAE (apartat de títols propis)

He realitzat un curs d’Especialització i no sé què he de fer per recollir el meu certificat.

Un cop finalitzat el curs que estiguis fent, i tan bon punt la FUdGIF tingui la teva avaluació, rebràs una notificació que et facilitarà el codi segur de verificació (CSV) per descarregar el teu certificat electrònicament.

El títol/certificat obtingut em donarà mèrits per presentar-me a unes oposicions o un concurs?

Per a cada cas has de consultar les bases de la convocatòria i, en cas de dubte, fer la consulta a l'organisme que convoca la plaça.

Necessito un certificat acadèmic dels estudis que he realitzat. Què he de fer?

Hauràs de fer la teva petició a l’apartat de sol·licituds de certificats acadèmics.

Si imprimeixo el certificat rebut electrònicament, continua sent vàlid?

Sí. Tot i que el document original és un certificat en versió electrònica, en el cas d’haver d’imprimir el document, es pot validar l’autenticitat d’aquest, introduint el codi de verificació del document (que es troba al lateral del certificat acadèmic) dins de la funcionalitat “verificació de document” https://www.fundacioudg.org/ca/p/verificacio-de-documents.html.

En cas que presenteu el certificat imprès a altres organismes públics o privats, o bé a empreses, la validesa del certificat electrònic haurà de ser comprovada, mitjançant la introducció del codi de verificació del lateral del certificat acadèmic a l’esmentada funcionalitat de “verificació de document”. 

eventis