Diploma d'especialització (postgrau)

Gestió de Serveis Sanitaris

5a Edició
Codi: 23S035
Tipologia: Diploma d'especialització (postgrau)
Idioma: Català
Data d'inici: 19/09/2023
Data darrera sessió presencial: 04/06/2024
Data de finalització: 11/06/2024
35 ECTS / 245 hores
( presencials: 189 / videoconferència: 56) + treball autònom en funció dels ECTS
Horari:

Dimarts de 9.30 a 13.30 h  i de 14.30 a 17.30 h
Prova avaluació: 11 de juny de 2024

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència: No
Gravació de classes:
Lloc de realització: Aula 4, Edifici Giroemprèn, Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona
Places: 25

Raons per fer el curs

 • La situació actual de les organitzacions sanitàries requereix professionals preparats en l’àmbit de la gestió que orientin les seves accions a la innovació i l’adaptació al canvi tenint com a objectiu aconseguir l’eficiència i la qualitat de les intervencions centrades en la persona i en la comunitat.
 • Les competències que s’assoleixen amb aquest postgrau, a través dels coneixements, habilitats i actituds, et preparen per afrontar reptes de gestió.

A qui s'adreça

A professionals del sector sanitari (llicenciats o graduats en Medicina, diplomats o graduats en Infermeria, llicenciats o graduats en Economia i altres disciplines afins) que vulguin millorar les seves competències per afrontar els reptes actuals i futurs de la seva professió o que tinguin responsabilitats directives en diferents àmbits. També gestors, coordinadors de centres d'atenció primària, investigadors de centres sanitaris, estudiants de Ciències de la Salut, biòlegs, farmacèutics, estaments executius de la indústria farmacèutica i d'altres empreses proveïdores de serveis del sector sanitari i directius de fundacions i ONG del sector sociosanitari.

Requisits d'admissió

Estar en possessió d’una titulació universitària en l’àmbit de la salut o afí o de les ciències socials.

Presentació

Les institucions de la salut s’enfronten a reptes importants per proveir una atenció sanitària amb criteris d’eficiència i qualitat. La diferència entre les necessitats i els recursos disponibles exigeix que aquests darrers s'utilitzin de la millor manera possible per aconseguir els objectius plantejats vetllant per l’equitat i la qualitat de l’atenció; d’aquí la importància de la gestió sanitària.
La qualificació professional dels gestors s’esdevé un element imprescindible perquè el sistema de salut funcioni correctament i s’orienti cap a la rendibilitat social dels recursos.
Aquesta formació de postgrau pretén cobrir les necessitats de formació en gestió i lideratge que els professionals del sector sanitari necessiten en la seva tasca diària amb independència del seu lloc de treball dins les institucions.

Objectius

 • Proporcionar una formació integral en el camp de la gestió sanitària pel que fa als tipus d'organitzacions, la planificació estratègica, el tractament informàtic de la gestió, el control i gestió dels costos, el màrqueting, els recursos humans, la productivitat i la planificació dels serveis sanitaris, el control de la qualitat, els riscos del personal sanitari, la salut laboral i la seguretat del pacient.
 • Adquirir coneixements i habilitats generals i específiques per tal de poder planificar i prioritzar adequadament les intervencions d’acord amb les necessitats de les institucions tot afavorint la qualitat i l’eficiència.
 • Incorporar coneixements bàsics en l’àmbit de la gestió.
 • Aprofundir en les habilitats comunicatives. Analitzar les diferents eines i estratègies per millorar la relació i la informació entre els diferents actors de les institucions de la salut.
 • Millorar la competència (coneixements, habilitats i actituds) de lideratge i gestió de projectes assistencials i grups de professionals.
 • Analitzar situacions pràctiques amb dilemes ètics sobre gestió sanitària.
 • Desenvolupar l’esperit crític necessari per a l’anàlisi i la comprensió de projectes de recerca en salut.

Sortides professionals

Aquesta formació incideix en la preparació competencial per desenvolupar càrrecs de gestió dins les administracions sanitàries:

 • Directius i responsables de centres i serveis sanitaris d'atenció primària de salut, hospitals, salut pública, centres sociosanitaris, centres d'atenció a les persones amb dependència, centres d'atenció a les toxicomanies, i centres de salut mental i d'atenció a les emergències.
 • Responsables d'empreses de suport a les organitzacions sanitàries en temes de comunicació, gestió econòmica, recursos humans i serveis generals.
 • Professionals vinculats a la planificació sanitària i a l’ordenació dels serveis sanitaris.
 • Responsables institucionals de salut, sanitat i serveis socials.
 • Gestors i directius del sector de la salut i àmbits afins.

També et pot interessar

Máster

Fisioterapia Vestibular y Función del Equilibrio

Edició: 2ª Edición | Lloc: Escola Universitària de la Salut i l'Esport - EUSES (Salt - Girona) | Idioma: Español (traducción simultánea de los ponentes internacionales) |Data d’inici: 20/10/2023
Preu: 4.750 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Diploma d'especialització (postgrau)

Intervenció en Pèrdua, Dol i Crisi

Edició: 5a Edició | Lloc: Presencial al Balneari Vichy Catalán (Caldes de Malavella). | Idioma: Català |Data d’inici: 06/10/2023
Preu: 1.595 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Diploma d'especialització (postgrau)

Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Reanimació

Edició: 6a Edició | Lloc: Per videoconferència amb la plataforma ZOOM i a l'Hospital Josep Trueta (les classes presencials) | Idioma: català |Data d’inici: 04/10/2023
Preu: 2.900 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Etiquetes: Salut
Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

1.900 €
Veure descomptes

Calendari

eventis