Perfil del contractant

En acompliment del que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, FUdGIF disposa de perfil del contractant integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació de l’Administració Oberta de Catalunya.

En el perfil del contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions.