Matrícula tancada

Diploma d'Especialització en
Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària

Curs pendent de la renovació d'homologació en l'àmbit de dret privat i en la part general per part del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.

20ª Edició

Pla d'estudis Desplegar temari

 • Conflictologia: anàlisi, comunicació i intervencions
  4 ECTS

  1a Sessió presencial: trobada - presentació acadèmica i de funcionament i continguts del postgrau

  1.1. Introducció a la conflictologia. Fonaments per l'anàlisi i la intervenció
  1.1.1. Aproximació al concepte de conflicte
  1.1.2. Teories del conflicte social
  1.1.3. Trets característics d’un conflicte
  1.1.4. Tipologia de conflictes: factors i causes
  1.1.5. Avantatges i recompenses. Intervencions              

  1. 2. Comunicació amb èxit
  1.2.1. De la idea al discurs
  1.2.2. Comunicació verbal
  1.2.3. Comunicació no verbal
  1.2.4. La gestió de les emocions
  1.2.5. Comunicació en situacions de conflicte
  1.2.6. Casos pràctics: comunicació, crisi i conflicte

 • Procediments i eines de Gestió de Conflictes: Negociació, Mediació, Facilitació, Joc, Música, Cinema
  5 ECTS

  2.1. La Negociació
  2.1.1. Què és la Negociació
  2.1.2. El procés negociador
  2.1.3. Preparació i desenvolupament de la negociació
  2.1.4. Casos de negociació                             

  2.2. La Mediació
  2.2.1. Què és la Mediació? Principals models.
  2.2.2. Característiques de la mediació
  2.2.3. Claus i tècniques de mediació per a l'acord?
  2.2.4. Seguiment i avaluació de l'acord?
  2.2.5. El rol i competències del mediador
  2.2.6. Anàlisi de casos de mediació aplicada                             

  2.3. Altres procediments de resolució de conflictes
  2.3.1. Facilitació i el procés facilitador?
  2.3.2. Diàlegs apreciatius
  2.3.3. El joc en i per a la gestió de conflictes
  2.3.4. La música com a eina en la resolució de conflictes
  2.3.5. Música, emocions i conflicte

 • La gestió del conflicte públic
  4 ECTS

  2a Sessió presencial: trobada - tutoria col·lectiva- avaluació activitats assignatures 1 i 2

  3. La Gestió del Conflicte Públic i Comunitari

  3.1. Democràcia i gestió del conflicte
  3.2. Ètica, política i conflicte
  3.3. Polítiques publiques en societats complexes
  3.4. Conflictes públics i àmbits d’actuació
  3.5. Gestió Alternativa de Conflictes (GAC):
  3.5.1. Procediments d’intervenció. L'Hospitalet de Llobregat
  3.5.2. Procediments d’intervenció. Rubí
  3.5.3. Procediments d’intervenció. Vic
  3.5.4. Procediments deliberatius
  3.6. Experiències i serveis de GAC a Catalunya
  3.7. Disseny i perspectives projectes GAC
  3.8. El conflicte en els equips de treball públics
  3.9. Estudi de cas: anàlisi i gestió d'un conflicte públic
  3.10. Gestió de processos d'autodeterminació
  3.11. Conflictes en els partits polítics

 • La gestió del conflicte i el Tercer Sector
  3 ECTS

  3a Sessió presencial: trobada - tutoria col·lectiva- avaluació activitats assignatura 3

  4. La gestió del Conflicte i el Tercer Sector
  4.1. La gestió del conflicte al Tercer Sector
  4.2. Funcions i acció social:
  4.2.1. Boicot
  4.3. Tercer Sector, regulació i lògiques de funcionament
  4.4. Tercer Sector, Administració i Empresa. La gestió de la col·laboració

 • La gestió del conflicte en els mitjans de comunicació
  3 ECTS

  4a Sessió presencial: trobada - tutoria col·lectiva- avaluació activitats assignatura 4

  5. La gestió de conflictes i els mitjans de comunicació
  5.1. La construcció del relat en la gestió del conflicte
  5.2. Teories sobre la influència dels mitjans de comunicació
  5.3. El tractament de la violència a la TV
  5.4. Premsa i crisi. Casos al voltant de la corrupció
  5.5. La influència de les xarxes socials digitals

 • L’empresa i la gestió del conflicte
  3 ECTS

  6. L'empresa i el conflicte en el context social

  6.1. Empresa i conflicte social
  6.2. La GAC. Un criteri bàsic per a la Responsabilitat Social Corporativa
  6.3. L'acció social de l'empresa en el territori i en el marc de la RSC
  6.4. L'empresa i la gestió del conflicte
  6.5. Casos de Resolució de conflictes a l'empresa: administradors de finques

 • Àmbits i sectors d'aplicació de la mediació, la gestió i la Resolució de Conflictes
  4 ECTS

  7. Àmbits i sector d'aplicació de la Mediació, la Gestió i la Resolució de Conflictes
  7.1. Legislació i condicions de la mediació
  7.2. Educació
  7.3. Joventut
  7.4. Seguretat i Policia
  7.5. Participació
  7.6. Síndics Locals
  7.7. Immigració
  7.8. Serveis socials
  7.9. Salut- Gent Gran
  7.10.Urbanisme-Turisme
  7.11. Medi ambient: energia i pobresa
  7.12. Conflicte i esport
  7.13. Blocking, en comunitats de veïns
  7.14. Internacional i Processos de Pau                             

 • Disseny i desenvolupament de projectes de Mediació, Gestió i Resolució de Conflictes
  4 ECTS

  6a Sessió presencial: trobada - tutoria col·lectiva- avaluació activitats assignatures 6 i 7

  8. Disseny i gestió de projectes de Mediació, Gestió i Resolució de Conflictes
  8.1. Criteris i instruments per al disseny de programes
  8.2. Estratègies de treball i planificació
  8.3. Definició i disseny del projecte
  8.4. Execució del projecte
  8.5. La gestió i seguiment del projecte
  8.6. Criteris de qualitat i Bones pràctiques de GAC
  8.7. Les Tecnologies de la Informació i la comunicació
  8.8. Projectes aplicats de GAC i avaluació

Titulació

Diploma d'Especialització en Resolució de Conflictes Públics i en Mediació Comunitària per la Universitat de Girona*

*No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG.

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis