×

Diploma d'Especialització (Postgrau) en
Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local

7a Edició

Pla d'estudis Desplegar temari

 • Revolució Digital
  3 ECTS

  S'analitzarà l’impacte i les oportunitats de les tecnologies disruptives al sector públic, la innovació digital, la innovació oberta, la governança digital i les tendències de futur de les noves tecnologies al sector públic. Aquesta assignatura també es complementarà amb un taller de design thinking.

 • Visió, Lideratge i Estratègia
  3 ECTS

  S’aprofundirà en la gestió del canvi al sector públic, en els principis que impregnen l’administració digital del segle XXI, el lideratge, les competències digitals i el canvi cultural així com en els nous reptes de l’estratègia i el lideratge en la gestió pública, la comunicació pública i la comunicació digital.

 • Bon Govern
  3 ECTS

  S’aprofundirà en el bon govern i en la seva importància en models de govern obert. Concretament, s’abordarà l’ètica pública des de la configuració de codis i normes ètiques, public compliance, dissenys de marcs d’integritat institucional, els drets dels ciutadans a una bona administració i l’avaluació de polítiques públiques, la millora de la qualitat normativa i els drets digitals dels ciutadans i la seva avaluació. També s’aprofundirà en el coneixement dels ens i organismes responsables del control del sector públic.

 • Transparència
  3 ECTS

  S’analitzarà la transparència com un dels eixos fonamentals per al govern obert. En concret, les obligacions de transparència dels ens locals i el seu sector públic, el dret d’accés a la informació pública i els seus dubtes interpretatius, l’autoavaluació i l’avaluació externa de la transparència i l’open data i els seus usos. També s’estudiaran experiències d’implantació de projectes de transparència i la seva importància més enllà de les obligacions establertes per la llei.

 • Participació Ciutadana i Col·laboració
  3 ECTS

  S’estudiarà la participació ciutadana com a eix fonamental en els models de govern obert. Des de qüestions més generals sobre la participació ciutadana al món local fins a participació ciutadana electrònica, nous espais de participació, instruments, eines i metodologies, moviments socials i col·laboració en l’elaboració de polítiques públiques i el paper de les xarxes socials per a les administracions públiques. També s’estudiaran experiències locals de participació ciutadana, i el suport i l’assistència al món local en participació ciutadana.

 • Règim Jurídic de l'Administració Electrònica
  3 ECTS

  Es tractarà la regulació de l’administració electrònica en el marc de les noves lleis de règim jurídic i procediment administratiu comú, les implicacions per al món local, els canvis en la relació dels ciutadans i les persones jurídiques amb l’Administració, el procediment administratiu electrònic, la contractació electrònica i l’administració electrònica i la seva contribució als models de govern obert.

 • Eines d'Administració Electrònica
  3 ECTS

  S’analitzarà el paper de les TIC en el desenvolupament de l’administració electrònica, en concret: e-administració i expedients electrònics, e-administració i procediment administratiu, e-administració i gestió documental, eines d’e-administració i infraestructures digitals, cloud computing, i finalment, ciberseguretat i protecció de dades de caràcter personal.

 • Gestió del Canvi a les Administracions Públiques
  3 ECTS

  S’abordarà el canvi de paradigma que suposa la implantació de l’administració electrònica. Des de la perspectiva del canvi organitzatiu, de la gestió per processos, de la gestió de recursos humans, la transversalitat i les noves necessitats formatives dels treballadors públics. També s’aprofundirà en el project management de projectes d’administració electrònica i s’estudiaran experiències pràctiques i casos d’èxit.

Titulació

Diploma d'Especialització en Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG
eventis