×

Diploma d'Especialització (Postgrau) en
Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local

7a Edició

Matrícula

Hi haurà un procés de selecció en què es prioritzarà d'acord a l'ordre de matriculació i als següents criteris

1. Treballadors públics de l'Administració Local, de la demarcació de Girona, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivacions han de quedar degudament justificades a la carta de motivació requerida.

2. Treballadors públics de l'Administració Local, de la resta del territori català, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivacions han de quedar degudament justificades a la carta de motivació. 

3. Càrrecs electes de l'Administració Local, de la demarcació de Girona, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivació han de quedar degudament justificades a la carta de motivació. 

4.Treballadors públics d’altres àmbits, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivacions han de quedar degudament justificades a la carta de motivació.

5. Càrrecs electes de l'Administració Local, de fora de la demarcació de Girona, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivacions han de quedar degudament justificades a la carta de motivació. 

6. Treballadors d'empreses privades i/o autònoms, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivació han de quedar degudament justificades a la carta de motivació.

7. Altres treballadors públics sense responsabilitats en els temes de Govern Obert i Administració electrònica, justificant l'interès amb la carta de motivació requerida per a la matrícula. 

8. Admissions - procés

Rondes d'admissió: 
- Ronda 1: 1a quinzena de juny (abans del 15 juny)
- Ronda 2: 2a quinzena de juny (abans del 30 de juny)
- Ronda 3: 1a quinzena de juliol (abans del 15 de juliol)
- Ronda 4: 2a quinzena de juliol (abans del 31 de juliol)
- Ronda 5: 1a quinzena de setembre (abans del 15 de setembre)
- Resolució llista d'espera: 15 - 22 de setembre

Un cop els admesos hagin estat informats, caldrà realitzar el pagament de la preinscripció i la matrícula: 

Preinscripció: fins a un mes abans de l'inici de curs. En un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció caldrà realitzar un pagament de 250€ que es restarà de l'import total de la matrícula.

Matrícula: Perquè sigui efectiva, s'haurà de realitzar el pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici del curs.

Documentació que cal presentar per realitzar la matrícula:
– CV i carta de motivació.
– Certificat que permeti acreditar que es treballa en una administració pública o document de vida laboral. 
– Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea i fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard.

Consulta aquí com hauràs de presentar la titulació universitària.

Important:
Aquesta documentació s'ha de presentar com a màxim vint dies abans de l'inici de l'activitat.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient ia tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Consulteu l'apartat "Finançament" si vol finançar la matrícula.

eventis